Loxam behaald Science Based Targets-initiatief

05 APR. — 06 APR. 2024Het traject van LOXAM om de uitstoot van CO te verminderen is goedgekeurd voor het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Hierdoor is LOXAM het eerste bedrijf voor materieelverhuur dat deze certificering heeft behaald.

Als vooraanstaand Frans-Europees bedrijf en het vierde grootste verhuurbedrijf voor bouwmaterieel ter wereld, is Loxam verheugd te melden dat het traject voor de reductie van broeikasgassen is goedgekeurd  voor het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Science Based Targets (SBT) zijn doelen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten en die ervoor zorgen dat  uitstoot grondig geanalyseerd wordt en dat er plannen worden opgesteld om deze te verminderen. Door te werken met deze doelen weet men  of  de doelstellingen, naar rato van de aard en omvang van een bedrijf, voldoende zijn om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Loxam is het eerste verhuurbedrijf dat deze certificering heeft behaald.

Het SBTi werd opgericht in 2015 als een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder het Carbon Disclosure Project, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute en WWF. Het bevordert en definieert best practices voor het verminderen van CO₂-uitstoot, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. Onafhankelijke experts beoordelen de doelstellingen van bedrijven om te bepalen of deze in lijn zijn met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

De certificering bevestigt de effectiviteit van onze milieustrategie, die we 2019 zijn gestart. LOXAM streeft ernaar om hun Scope 1 en 2 emissies (uitstoot van gebouwen en intern wagenpark) met 50 % te verminderen, en de Scope 3 emissies (uitstoot door  vervaardigen, transport en het gebruik van apparatuur) met 30 %. Om deze doelen uiterlijk 2030 te bereiken, heeft LOXAM een gedetailleerd actieplan opgesteld, zoals het gebruik van hernieuwbare energie in hun vestigingen, elektrificatie van lichte bedrijfsvoertuigen, vermindering van de uitstoot van transportlogistiek, en investeringen in machines en gereedschappen met een lage uitstoot.

De nieuwe LOXGREEN-service helpt klanten bij de overgang naar duurzame oplossingen door advies te bieden over het kiezen van machines met lage emissies, training van personeel en het berekenen van de CO-voetafdruk. Tot 2023 zijn er al verschillende lage emissie projecten afgerond in Frankrijk en in het buitenland.

Alice Hénault, Directeur Strategie en Ontwikkeling bij LOXAM, zegt hierover: "We zijn verheugd dat het Science Based Targets-initiatief ons milieubeleid bevestigt, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. LOXAM ondersteunt dit initiatief vanaf het begin in 2021, omdat we onze ambities wilden plaatsen binnen een internationaal erkend kader, wat zorgt voor oprechtheid en transparantie. We blijven ons inzetten, samen met onze klanten en leveranciers, om onze doelen te bereiken."

Neem contact op met ons

{{ actionLabel }}