Meld misstanden of overtredingen via onze klokkenluidersregeling

Loxam spant zich in als het gaat om gewenst gedrag en een sociaal veilige werkplek. Ons klokkenluidersplatform garandeert een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid. De Ethische Code van Loxam verwijst naar de waarden van integriteit, etiquette en moreel geweten, waar we ons allemaal aan verplichten, vooral in een werkomgeving. Loxam heeft, voor haar medewerkers, bureau PuntUit aangesteld als extern vertrouwenspersoon. Op het hulpplatform PraatUit, vind je o.a. informatie over contactgegevens en wat je kan verwachten van een gesprek met de vertrouwenspersoon. Het is ook mogelijk om een melding te maken van zaken die in strijd zijn met de Ethische Code. 

Neem contact op met ons

{{ actionLabel }}