Klanten aan het woord

26 SEP. — 25 FEB. 2030

In een tijd waarin klanttevredenheid de sleutel is tot zakelijk succes, heeft Loxam Nederland zich gepositioneerd als een voorloper in de verhuurbranche door haar grote toewijding aan haar klanten te tonen. In dit artikel komen twee van haar klanten aan het woord. We spreken medewerkers van De Groene Boog en Hazenberg / Nico de Bont.
 

De Groene Boog
In opdracht van Rijkswaterstaat, realiseert De Groene Boog de A16 Rotterdam. Een verbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Een enorm project waarvan de realisatie gestart is in 2019 en doorloopt tot eind 2025.

Loxam sprak Peter Augustyn, Uitvoerder civiel, over de samenwerking tussen De Groene Boog en Loxam.

Welke specifieke behoefte heeft De Groene Boog ten aanzien van het materieel?
“We hebben dagelijks materieel nodig tegen een aanvaardbare prijs. Mijn motto is ‘goedkoop is duurkoop’. Bovendien is vooral de snelheid van handelen tegenwoordig van cruciaal belang. Wij zitten met zeer strakke productieplanningen waardoor er geen tijd verloren kan gaan als gevolg van falend materieel of reparatie. Snelheid van handelen is belangrijk.”

Wat verwacht u verder van een partner bij een enorm project als dit?
“Flexibiliteit, samenwerking en werkvreugde.”

Wat kenmerkt de samenwerking met Loxam?
“Nauwe samenwerking en snel schakelen waar nodig. Ook direct contact is belangrijk. Eén aanspreekpunt en een éénvoudig facturatiemodel zorgen er voor dat een uitvoerder zich meer kan concentreren op wat hij het beste kan: bouwen.”

"Snelheid van handelen is belangrijk"

Loxam geeft hierover aan dat zij hier zeer bewust mee bezig is en daarom ook een 24/7 dienstverlening heeft. Hierdoor staat er altijd iemand paraat en doet zij haar uiterste best het materieel altijd en overal geleverd te krijgen. Ook met spoed.

Hazenberg
In het tweede deel van dit artikel spreken we twee medewerkers van Nico de Bont / Hazenberg: Maarten van de Ven (Projectinkoper) en Gerko Koenen (Hoofd Engineering). Zij vertellen niet alleen graag over de samenwerking met Loxam maar ook over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en groen materieel.

Maarten van de Ven (rechts op de foto samen met Hans Peeters; Regionaal Sales Manager bij Loxam): “Als inkoper maak ik samen met mijn projectteams afspraken met onze leveranciers over wat een project nodig heeft en daarbinnen zijn veiligheid, duurzaamheid en minder afval belangrijke speerpunten. Binnen onze raamcontracten stellen we samen met onze partners doelen op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en evalueren jaarlijks of die zijn gehaald en stellen nieuwe doelen voor het volgende jaar. Wij zijn onderdeel van TBI die duurzaamheid als speerpunt heeft, met het Groene boekje als richtingwijzer werk ik samen met heel veel collega’s aan een mooiere wereld. Onze aardbol wil ik beter achterlaten voor mijn kinderen; dat is mijn motivatie.”

Welke specifieke behoefte hebben jullie ten aanzien van het materieel?
“Vanuit het oogpunt van duurzaamheid: Bij Hazenberg en Nico de Bont sturen we op de maximale inzet van elektrisch materieel. Materieel waarmee onze bouwplaatsmedewerkers duurzaam kunnen werken, is een pré. Als het echt niet anders kan gebruiken we HVO diesel op al onze bouwplaatsen. Verder dient het in te zetten materieel geschikt te zijn voor vraag van de bouwplaats, altijd gekeurd en in goede conditie.”

Wat verwachten jullie verder van een partner bij grote projecten?
“Zoals op alle projecten willen wij ontzorgd worden en gebruik kunnen maken van de juiste machine. Soms is de logistiek en levering ‘just in time’ een extra aandachtspunt. Verder helpt Loxam ons met het bewaken van de kosten door te rapporteren welk materieel in de huur staat op een project.”

Gerko Koenen: “Behalve Hoofd Engineering ben ik vanuit mijn MT-rol verantwoordelijk voor het speerpunt Duurzame Impact bij Hazenberg. Wij sturen hierbij nadrukkelijk op CO2 reductie en natuurlijk inclusief ontwikkelen. Onze visie hebben we als volgt verwoord: Klimaatverandering is een enorme uitdaging voor de hedendaagse maatschappij. Als ontwikkelende bouwer zijn we mede verantwoordelijk voor het verbruik van grondstoffen en de CO2 uitstoot die hier mee gepaard gaan. Het goede doen voor nu en voor morgen. Voor mens, buurt en wereld. Dit doen we middels 5 impactgebieden: duurzame materialen, natuur inclusief ontwikkelen, circulaire bedrijfsvoering, duurzame energieoplossingen en emissieloos bouwen.”
 

Wat ziet u graag bij een leverancier op het gebied van duurzaamheid?
“Wat wij verwachten van een partner is ons ontzorgen, goed informeren over duurzaam werken, een ambitieus beleid bij onze partner om haar CO2 footprint te verlagen en hierover te rapporteren. In praktische zin kan het helpen om bij een vraag van ons mee te denken in duurzame alternatieven.”
 

Wat kenmerkt de samenwerking met Loxam?
“Kenmerkend voor de samenwerking is dat Loxam meedenkt in de doelen die wij nastreven. Loxam investeert in meer inzet van elektrisch materieel, denkt goed mee en is service gericht.”

Neem contact op met ons

{{ actionLabel }}