Reinigers - Stofzuigen

Stofzuigen

Toepassingen

Evacuatie van stof of vloeistoffen op werven, in professionele en industriële lokalen. Indien aan andere machines gekoppeld, evacuatie van stof bij zagen of schuren.

  • Het aantal motoren bepaalt het luchtdebiet, uitgedrukt in l/s: hoe hoger het luchtdebiet, hoe sneller het afval wordt weggezogen.
  • De onderdruk, gecreëerd door de motorschoepen, uitgedrukt in millibar (mb) of mm/CE, de zuigkracht: hoe groter, hoe zwaarder het opgezogen afval mag zijn (1 mb = Waterkolom van 10 mm).
  • Filtering: de stoffi lter en de vlotterkorf moeten onderling worden verwisseld, naargelang de op te zuigen materie (behalve 1642 - 2400 W).
  • Volledige of gedeeltelijke verstopping van de fi lters vermindert het zuigrendement. Regelmatig schoonmaken, is nodig.
  • Om heel fi jn stof op te zuigen (vb. beton) is een bijkomende fi lter nodig in plaats van de vlotterkorf.
  • Kuip: in onbreekbaar en vormvast ABS, zonder verlies van de waterdichtheid tussen kuip en motorblok bij schokken, behoud van het zuigrendement.
  • Vloeistoffen kunnen worden verwijderd door de kuip te kantelen of met behulp van een fl exibele ledigingsbuis (op model 1642 - 2400 W).
  • Vervoer: de stofzuiger nooit platleggen met volle kuip.


Offerteaanvraag

nummer Bouw-, stof- en waterzuigers CAT
Stof- en waterzuiger 1500W 230V B
Stof- en waterzuiger 2000W 230V B