KWALITEIT VAN LOXAM

LOXAM - Verantwoord Verhuren

MVO IS MEER DAN EEN ENGAGEMENT, HET IS EEN ROEPING

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is altijd al een heel centraal aandachtspunt geweest bij LOXAM. Een homogene en efficiënte organisatie garanderen op milieugebied, afgedankt materieel recycleren en upcyclen, en ethische regels in praktijk brengen zijn dan ook stuk voor stuk regels die al sinds 50 jaar in het DNA van de Groep zitten.

De LOXAM Groep heeft zich namelijk altijd al bekommerd om het milieu, de maatschappij en sociale kwesties. Deze overtuigingen zijn sinds de oprichting stevig ingeworteld in de genen van de Groep en komen dagelijks tot uiting in concrete engagementen. Bij LOXAM is MVO meer dan een realiteit: het is een prioriteit.


VERANTWOORD VERHUREN, AL SINDS HET BEGIN!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt tegenwoordig een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving. Deze heilzame benadering kwam opzetten in de jaren zestig en was vanaf de oprichting van LOXAM iets vanzelfsprekends. Het concept 'verhuur' alleen al heeft alles te maken met duurzaamheid. Bovendien neemt de Groep verschillende initiatieven om de activiteiten beter te controleren, en respectvol en transparant te houden.

Dit verantwoorde engagement werd beloond door twee certificeringen: ISO 9001 al in 1997 en ISO 14001 in 2010 voor het hele Europese netwerk. De verlenging van deze certificeringen einde 2017 bevestigt dat de organisatie homogeen en duurzaam is, en rigoureuze diensten van uitstekende kwaliteit verzekert. LOXAM kreeg ook een verlenging van de MASE-certificering voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk, voor het hele LOXAM Power-netwerk en alle vestigingen van LOXAM Access die soms op riskante industriële locaties werken. De Groep heeft in Nederland ook een VCA-certificaat behaald. Dat is precies wat verantwoord verhuren is: een aanpak waarbij iedereen baat heeft.


VEILIGHEID ALS CENTRALE PRIORITEIT

Als geëngageerde verhuurder wil LOXAM de klanten efficiënte oplossingen bieden. De Groep zet zich in om assortimenten te bieden met alsmaar betrouwbaarder materieel dat steeds betere prestaties levert en dat aan de eisen van de markt voldoet. Er worden voortdurend acties ondernomen om het dagelijks werk te verbeteren want de bescherming van de fysieke integriteit van gebruikers en werknemers is een prioriteit voor de Groep. Als de werknemers intern bewust gemaakt worden van hoe ze veilig kunnen werken, berust het engagement van LOXAM naar de klanten toe, op proactieve acties om ongevallen op het werk te beperken en te vermijden, en tegelijkertijd de werkomstandigheden te verbeteren.

Veiligheid, een van de belangrijkste uitdagingen bij LOXAM, berust daarom op een vlekkeloos professionalisme, draaiend rond 4 principes:

  • Toepassing van technische procedures die voor de hele Groep gelden en die bestaan uit preventief onderhoud, programmering van onderhoudsbeurten in de vestiging en uitbesteding van herstellingen;
  • Systematische controle van het materieel voor en na elke verhuur;
  • Traceerbaarheid van onderhoudshandelingen, controles en herstellingen;
  • 24u/24 en 7d/7 hulp op locatie.

EEN EFFICIËNT MILIEUBELEID

Bij LOXAM is milieubescherming een reflex: afvalscheiding, upcycling van afgedankte machines, vermindering van het verbruik van fossiele energie en water enz. En dat levert resultaten op! In 2015 is er namelijk 7% bezuinigd op brandstof, 1500 ton herbruikbaar industrieel afval geupcycled, 216 ton huishoudelijk afval en 38 ton gevaarlijk industrieel afval gerecycleerd. Bij deze acties komen nog strenge technische richtlijnen om verspilling te bestrijden, het materieelpark lang mee te laten gaan en geluidsoverlast, stofuitstoot e.d. te beperken. Voorbeelden zijn er genoeg!

Een werkwijze die professioneler geworden dankzij de oprichting van het Centrum voor het recycleren van machines, een voorloper op het gebied van MVO. Dit centrum is gevestigd in Saint-Paterne in het Franse departement Sarthe en getuigt sinds de oprichting in 1995 van het duurzame engagement van de Groep op dit gebied. Het laat zien dat de Groep het steeds beter wil blijven doen op het gebied van prestaties, veiligheid en milieuzorg. Op de meer dan één hectare grote locatie wordt de hele levenscyclus van de machines van de Groep beheerd, vanaf de aankoop (voorbereiding, huisstijl enz.) tot het recycleren ervan, waarbij de voorschriften inzake veiligheid en milieu stipt worden opgevolgd. LOXAM is bijvoorbeeld in staat om meer dan 90 % van de onderdelen van een graafmachine te recycleren.


EEN DUBBEL SOCIAAL ENGAGEMENT

LOXAM draagt er in het bijzonder zorg voor dat de klanten gerespecteerd en begeleid worden. Informatie verstrekken over de risico's van de toestellen, het belang benadrukken van een conform gebruik ervan en de klanten begeleiden zodat ze gehuurd materieel telkens weer optimaal gebruiken, is gewoon een kwestie van gezond verstand.

Intern, zorgen een strikt scholingsbeleid en het opleidingscentrum van de Groep (in 2008 geopend in Bagneux, Frankrijk) ervoor dat de medewerkers hun vak beter begrijpen, op de hoogte blijven van het nieuwste materieel dat wordt verhuurd en zich binnen het bedrijf ontwikkelen. In 2015 is in totaal 40.500 uur opleiding verstrekt. De uitwisseling van knowhow, het zorgen voor evenwichtige en hartelijke relaties binnen het bedrijf en het welzijn van de teams spreken eveneens voor zich in een Groep waarbinnen de mens echt een stuwende kracht is.


GEVOEL VOOR ETHIEK

MVO geldt ook voor het zakendoen. Het onberispelijke en respectvolle gedrag dat de Groep van zijn werknemers eist, geldt ook voor alle belanghebbende partijen: klanten, leveranciers en andere derden. Zij moeten een aantal essentiële regels in acht nemen, met name gezonde en eerlijke concurrentie evenals professionaliteit in alle omstandigheden, in het bijzonder op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. De waarden van de Groep en de basisprincipes zijn vastgesteld in een Ethisch handvest.


LOXAM, AANGESLOTEN BIJ GLOBAL COMPACT

Om het engagement op het gebied van MVO duurzaam en sterker te maken heeft LOXAM zich aangesloten bij Global Compact. Door dit wereldwijde initiatief te onderschrijven heeft de Groep zich ertoe verbonden de 10 basisprincipes van dit pact aan te nemen, te steunen en toe te passen. Deze beginselen betreffen mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.


EEN VERANTWOORD ONDERNEMENDE VERHUURDER ERKEND ALS ‘GEVORDERD’: EEN UNICUM IN DE WERELD

In 2015 heeft de Groep gewerkt aan het verbeteren van zijn praktijken en oplossingen gevonden die beantwoorden aan de behoeften van zijn partners en medewerkers. Na een grondige evaluatie door SGS - wereldmarktleider op het gebied van certificatie - bij klanten, leveranciers, personeel en derden, is het beleid van LOXAM op het gebied van maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid in Frankrijk beloond met een prestatiebeoordeling van niveau 3 (op 5) volgens de ISO 26000:2010 normen. Een prestatie die volgens de evaluatietabel met de 400 onderzochte punten als 'gevorderd' wordt beoordeeld.